FALSAFAH
Untuk Menjadi Sebuah Institusi Latihan Yang Hebat Dan Berintegriti Seiringan Dengan Matlamat Dan Hasrat Kerajaan Untuk Meningkatkan Modal Insan Negara Bagi Mencapai Status Negara Maju Menjelang Tahun 2020

VISI
Menjadi Institusi Profesional Milik Kerajaan Yang Berprestij Dalam Pengurusan Pengetahuan Dan Pembangunan Sumber Manusia Yang Berintegriti

MISI
Menjadi Penyedia Latihan Terbaik Di Wilayah Utara

MOTO
“ PENYEDIA LATIHAN TERBAIK DI WILAYAH UTARA ”