Dewan & Bilik Kuliah

TERMA DAN SYARAT PENGGUNAAN PRASARANA INSPIN:

1.Penyewa mestilah mengisi borang permohonan yang boleh didapati di Bahagian Pentadbiran (Penyewaan) di INSPIN.

2.Pengesahan tempahan tertakluk kepada kekosongan tempat

3.Setiap tempahan bayaran deposit dikenakan bayaran sebanyak RM 200.00.

4.Deposit tempahan tidak akan dikembalikan jika pembatalan tempahan di buat.

5.Tempoh Penyewaan Dewan / Bilik Kuliah dari jam 8.00 pagi sehingga 5.30 petang sahaja.

6.Caj tambahan akan dikenakan jika penggunaan lebih dari tempoh yang ditetapkan ( 1 jam sebanyak RM 30.00 )

7.Makanan luar / katering luar tidak dibenarkan (tanpa kebenaran)

8.Baki keseluruhan tempahan bayaran perlu dijelaskan sebelum tarikh penggunaan.

9.Penyewa mestilah bertanggungjawab ke atas kebersihan dan keselamatan peralatan yang terdapat di dalam dan luar dewan semasa & selepas penggunaan.

10.Pihak INSPIN berhak membatalkan penggunaan penyewaan dewan atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan.

11.Penyewa dilarang memasak di dalam dewan ataupun melakukan apa-apa aktiviti yang boleh mencalar, merosakkan lantai dan dinding bangunan dan sebarang kerosakan akibat kecuaian adalah tangungjawab pengguna dan akan dikenakan denda pembayaran.

12.Sebarang syarat-syarat & peraturan yang ditetapkan adalah tertakluk kepada pindaan oleh pihak INSPIN.

PERINGATAN :
Pihak INSPIN tidak akan bertanggungjawab ke atas apa juga bentuk kemalangan atau kecederaan / bencana alam yang berlaku semasa penyewaan dan harta benda pengguna semasa menggunakan dewan.