SETIAUSAHA KERAJAAN

YANG BERHORMAT
DATO’ HAJI NORIZAN BIN KHAZALI, DSDK., AMK., BCK.

Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman