SETIAUSAHA KERAJAAN

YANG BERHORMAT
DATO’ PADUKA AMMAR BIN DATO’ SHAIKH MAHMOOD NAIM

Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman