SETIAUSAHA KERAJAAN

YANG BERHORMAT DATO’ PADUKA HAJI BAKAR BIN DIN
Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman