SETIAUSAHA KERAJAAN

YANG BERHORMAT DATO’ AMMAR BIN DATO’ SHAIKH MAHMOOD NAIM
Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman