PENGURUS BESAR

DATUK MD SHUHAIME BIN ABDUL RAHMAN,PJN., AMK., BCK., ASK.,
Pengurus Besar,
Institut Pengurusan Dan Integriti Negeri Kedah Darul Aman