Setiausaha Kerajaan

 

YANG BERHORMAT
DATO’ HAJI BAKAR BIN DIN
DSDK., AMK., BCK.
Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman