Program Latihan

BENGKEL myPORTFOLIO BERSAMA BAHAGIAN PENDAKWAAN,JHEAIK DI HOTEL PARK AVENUE, SUNGAI PETANI

PROGRAM TRANSFORMASI MINDA BERSAMA PIHAK MADA DI THE JERAI HOTEL, ALOR SETAR