Sektor Latihan

SEKTOR PROFESIONAL & PENGAJIAN LANJUTAN

 • Program Ijazah Lanjutan, Diploma dan Sijil
 • Program Komunikasi Korporat & Perhubungan Awam
 • Kursus / Seminar Profesional
 • Book Review dan Isu-Isu Semasa

SEKTOR TRANSFORMASI, INOVASI, KEWANGAN & BAHASA

 • Program Transformasi Minda
 • Program Transformasi Kerajaan
 • Program Kewangan
 • Executive Talk dan Bahasa

SEKTOR PENGURUSAN, PENTADBIRAN & HAL EHWAL TANAH

 • Pengurusan dan Pentadbiran Pejabat
 • Komunikasi dan Perhubungan Awam
 • Sosial dan Pembangunan Kemasyarakatan
 • Hal Ehwal Pengurusan dan Pentadbiran Tanah

SEKTOR INTEGRITI, PEMBANGUNAN MODAL INSAN & PIHAK BERKUASA TEMPATAN

 • Program Integriti
 • Program Kewangan
 • Program untuk Pihak Berkuasa Tempatan

SEKTOR KEMAHIRAN TEKNIKAL, ICT & KEROHANIAN

 • Kursus Teknologi Maklumat (ICT)
 • Kursus Multimedia
 • Kursus Teknikal & Kejuruteraan
 • Kursus Keselamatan Bangunan
 • Kursus Pengurusan Bencana

SEKTOR KEMASYARAKATAN & KEUSAHAWANAN

 • Program Kemasyarakatan
 • Program Keusahawanan